ประโยชน์หลักของสายพาน PVC PU

สายพาน PVC PU โดยทั่วไปเป็นสายพานกว้างที่ยึดติดกับห่วงที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งสามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยปกติจะติดอยู่กับใบพัดหมุนซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สายพานกว้างเหล่านี้ทำจากยางหลายชั้น ยางชั้นหนึ่งให้รูปร่างกับสายพานในขณะที่อีกชั้นช่วยให้ขนย้ายได้ง่าย

สายพาน PVC PU มักใช้ในระบบขนส่งสาธารณะโกดังโรงงาน

ร้านขายของชำ ช่วยในการลำเลียงผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้ตัวยึดในสายพาน PVC PU หรือเนื่องจากแรงเสียดทาน ในสมัยก่อนคนงานใช้ในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้สูญเสียเวลาที่มีประสิทธิภาพและความเครียดเพิ่มเติม ด้วยการใช้สายพาน PVC PU วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยังสถานที่ที่ต้องการ สายพานเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั้งเบาและหนัก

การใช้สายพาน PVC PU ลำเลียงที่แตกต่างกัน

  • สายพาน PVC PU เหล่านี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันมากมายและการใช้งานที่สำคัญที่สุดบางประการ ได้แก่ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆเพื่อขนส่งวัสดุไปยังหน่วยประมวลผลต่างๆ
  • นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจากหน่วยประมวลผลด้วยใช้ในโรงงานแปรรูปอาหารเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารปิดผนึกผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุผลิตภัณฑ์ในที่สุด
  • เนื่องจากสายพาน PVC PU เหล่านี้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการขนส่งทั้งหมดจึงช่วยประหยัดเวลาและแรงได้มากคนงานสามารถกำหนดเวลาและพลังงานของพวกเขาสำหรับความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่สูงขึ้น

สายพาน PVC PU เหล่านี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ

เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บของคนงานได้มาก สามารถขนส่งวัสดุเป็นเส้นตรงหรือผ่านระดับความสูงและการเปลี่ยนแปลงทิศทาง สายพาน PVC PU ยังใช้ในบ้านคลังสินค้าเพื่อบรรทุกรถบรรทุกขาออกหรือขนถ่ายวัสดุหนักต่างๆ ออกจากรถบรรทุก ปัจจุบันสนามบินส่วนใหญ่ยังใช้สายพานยางเหล่านี้เพื่อส่งสัมภาระให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังพบการใช้งานที่กว้างขวางในห้างสรรพสินค้าเนื่องจากใช้ในเครื่องเดินหรือทางเดิน ยังพบได้ในสนามบินส่วนใหญ่เพื่อขนส่งผู้คนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

สายพาน PVC PU เคลื่อนที่ช้าใช้ในร้านเบเกอรี่เพื่อเคลื่อนย้ายอาหารผ่านเตาอบเพื่อจุดประสงค์ในการปรุงอาหาร แม้จะใช้ในร้านขายของชำเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของไปที่เคาน์เตอร์ หนึ่งในรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายของสายพานยางนี้คือบันไดเลื่อน ใช้ในห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่เพื่อเคลื่อนย้ายผู้คนจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง สายพาน PVC PU มีหลากหลายประเภท สายพานสำหรับงานหนักใช้ในการขนส่งวัสดุในเหมืองถ่านหินและสายพานสำหรับงานเบาจะใช้ในหน่วยแปรรูปอาหารเป็นต้น สายพานยางได้รับการออกแบบในขนาดเฉพาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน